Hva vi gjør

Management consulting kan være et utfordrende felt å navigere i og det er ikke alltid lett å finne de rette konsulentene til å hjelpe akkurat din bedrift.

Ofte er konsulentselskapene enten for store, og mest opptatt av sin egen faktureringsgrad, eller så er de for små og spesialiserte til å kunne tilby de tjenestene ditt selskap virkelig trenger.

I Teropan Group vil vi aldri hevde å være eksperter på omåpder vi ikke fatisk er eksperter, eller akseptere oppdrag vi vet vi ikke er kvalifisert for. Dette høres kanskje innlysende ut, men etter over 20 år i konsulentbransjen har vi opplevd og sett at mange konsulenter vil tilpasse sin egen “ekspertise” slik at den passer nøyaktig med det kunden etterspør.

Vår kjernekompetanse er innenfor strategisk risikostyring og gevinstrealisering, samt bruk av organiserte etterretnings-operasjoner for å sikre en konkurransemessing fordel for din bedrift.

Våre konsulenter har lang erfaring fra store og komplekse endrings-programmer i både offentlig og privat sektor,og har minimum ti års erfaring fra ledende konsulentselskaper.

Ofte går våre konsulenter inn i linjelederfunksjoner hos kunder på en management-for-hire basis for å sikre at endringer og overgangsperioder kan gjennomføres og gevinster kan realiseres.

Vi fakturerer som regel ikke per time, men blir istedet enige med våre kunder om et sett leveranser og milepæler som skal leveres og knytter betalingsbetingelser til oppnåelsen av disse.

Dette innebærer at risiko hovedsaklig bæres av oss og ikke av kunden.

Kontakt oss