Strategisk planlegging & Informasjonsinnhenting


Våre konsulenter jobber tett med toppledelsen og styremedlemmer for å definere den strategiske retningen og planer for selskapet.

Vi stiller de ukomfortable spørsmålene om hvorfor ting gjøres som de gjør og vi gir alltid ærlig og åpen tilbakemelding om styrker og svakheter ved det strategiske oppsettet i bedriften. Det kan være ukomfortabelt å jobbe med oss til tider – vi innrømmer det gjerne – men det er uansett mer komfortabelt å bli utfordret av oss, enn av konkurrenter og endringer i markedet.

Vi analyserer også bedriftens strategiske handlingsrom og benytter organiserte etterretningsteknikker og -operasjoner for å avdekke strategiske trusler og muligheter for våre kunder.

Kontakt oss