Gevinstrealisering & Risikostyring

I såmye som 80% av alle endringsprosjekter mislykkes bedrifter å realisere de faktiske gevinstene som endringene skulle gi.

Våre konsulenter har lang erfaring med å ta rollen som gevinstrealiseringsansvarlige og følger opp på daglig basis at de gevinster som skalrealiseres faktisk også blir realisert. Det skalikke skjules at denne rollen ofte er ubehagelig og vanskelig og ofte vegrer bedriftens egne ansatte seg mot å ta denne rollen da de vet at de vilmøte intern motstand mot endringer. Våre konsulenter jobber uten følelsemessige eller personlige bindinger til bedriften og kan ta fatte de upopuløre avgjørelsene som ofte må fattes for å realisere gevinester – f.eks. nedbemmaninger eller endringer i roller og oppgaver.

Gjennom risiko analysene vi har utarbeidet i planleggingsfasen, følger våre konsulenter kontinuerlig opp risikobildet og anbefaler igangsetting av tiltak når indikatorene forteller at de forskjellige risikoscenariene er iferd med å slå inn.  Dette sikrer at de endringene som skal gjennomføres kan gjøres så raskt og risikofritt som mulig.

Våre konsulenter har alltid fokus på kompetanseoverføring til kundens organisasjon og vi jobber i så måte alltid for å gjøre oss selv overflødige.

Kontakt oss